Litteratur om skrivhandledning

Allmänt om skrivhandledning

Björk, Lennart & Räisänen, Christine 2003 (tredje rev. upplagan): Academic Writing. A University Writing Course, Lund: Studentlitteratur

En guidning i processinriktat skrivande i de texttyper och genrer som är vanligast på universitetet. Riktad till studenter men kan med fördel också läsas av lärare och handledare.

Løkensgard Hoel, Torlaug, 2010: Skriva på universitet och högskolor. En bok för lärare och studenter, Lund: Studentlitteratur.

Presenterar forskning, konkreta tips för skrivprocessen, skrivkompetens, textkulturer, skrivteknik, feedback och skrivblockeringar för handledare, lärare och studenter. 

Pelger, Susanne och Santesson, Sara, 2012: Retorik for naturvetare: Skrivande som fördjupar lärandet, Lund: Studentlitteratur.

Om integrering av skrivträning i naturvetenskaplig utbildning; populärvetenskapligt skrivande, konkreta skrivuppgifter, råd om textrespons och responsgrupper.

Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter, 2008 (uppl 2): Att skriva en bra uppsats, Stockholm: Liber.

Omfattande handbok för både lärare och studenter, framför allt studenter som skriver på kandidat- och magisternivå. Kan användas som uppslagsbok.

Skrivhandledning vid läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi 

Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar, 1999: Dyslexi från teori till praktik, Stockholm: Natur & Kultur.

Ger en djupare förståelse för vad dyslexi är och presenterar pedagogiska åtgärder som underlättar för dyslektiker. 

Ingvar, Martin, 2008: En liten bok om dyslexi, Stockholm: Natur & Kultur. 

Förklarar på ett lättförståeligt sätt vad dyslexi är och hur personer med dyslexi bör arbeta med sitt funktionshinder.  

Shaywitz, Sally, 2003: Overcoming Dyslexia: A New and Complete Science-Based Program for Reading Problems at Any Level, New York: Random House Inc.

Förklarar på ett lättförståeligt sätt vad dyslexi är och hur personer med dyslexi bör arbeta med sitt funktionshinder ur ett praktiskt perspektiv.