Språkverkstaden för doktorander

Språkverkstaden ger dig återkoppling på dina texter och muntliga presentationer.

Boka en tid

Handledning för doktorander

Språkverkstaden erbjuder kostnadsfri handledning om akademiskt skrivande och muntliga presentationer för alla doktorander vid Uppsala universitet. Vi ger individuell handledning i både svenska och engelska. Välkommen att kontakta oss!

Att skriva ett större arbete

Att skriva en avhandling innebär att skriva ett mycket större arbete än du har gjort tidigare. Det är därför naturligt att du stöter på nya frågor som rör skrivande. Med Språkverkstadens handledare kan du diskutera både själva skrivprocessen – hur du kommer igång och hur du ska planera skrivandet – och frågor som rör textens utformning. Det kan gälla exempelvis stil, sammanhang, disposition, meningsbyggnad, ordval, språkriktighet, användning av skiljetecken samt formalia.

Formulera gärna en konkret beskrivning av vad du vill ha hjälp med, så kan vi skräddarsy en handledning som passar dina behov. Om du tycker att det är svårt att ringa in vad du behöver hjälp med, så kan språkhandledaren läsa ett antal sidor och ge synpunkter och råd.

Språkverkstaden kan också ordna föreläsningar eller workshoppar för doktorandgruppper eller -föreningar om att tala och skriva i akademiska sammanhang.

Att presentera sin forskning

En viktig del av forskarutbildningen är att presentera sitt arbete i olika sammanhang. Det kan exempelvis handla om att presentera forskningen på seminarier och konferenser. Hos Språkverkstaden kan du öva i förväg på din muntliga presentation och få feedback på framförandet och presentationens disposition och språk. 

Hjälp till självhjälp

Språkverkstadens verksamhet är pedagogisk, vilket innebär att handledningen är ett inlärningstillfälle. Vid ett handledningspass diskuterar vi tillsammans ett avsnitt ur din text – vi läser aldrig hela texter. Handledningens syfte är hjälp till självhjälp, så att handledningen i förlängningen är till nytta för ditt skrivande både under utbildningen och i det kommande arbetslivet.

Språkverkstadens lärare handleder i akademiskt skrivande och är inte ämneshandledare. Vi kan därför inte ge ämnesrelaterad återkoppling. Vi utför inte heller korrekturläsning eller språkgranskning. 

Om du undervisar

Många doktorander undervisar som en del av sin institutionstjänstgöring. Språkverkstaden är också en resurs för undervisande personal. Vi kan bland annat vara med i diskussioner om att utveckla skrivinstruktioner och ge råd om återkoppling på studenters texter. På Medarbetarportalen hittar du information om Språkverkstaden för lärare

Boka en handledningstid eller föreläsning

Du bokar en handledningstid via vårt bokningsformulär. Om du bara har en kort fråga om språk, tal eller skrivande kan du välja vår drop in-handledning.

En föreläsning eller workshop bokas via ett särskilt bokningsformulär

Läs mer på våra övriga webbsidor

På våra övriga webbsidor kan du läsa om hur handledningen går till, om särskild hjälp för studenter med läs- och skrivsvårigheter och om hur du kan lära dig mer, t.ex. genom att utnyttja litteratur och webbtjänster. Det mesta av informationen på de här sidorna är relevant för både studenter på olika nivåer och doktorander.

Senast uppdaterad: 2022-08-25