Frågor och svar – bra att veta

Hur kan Språkverkstaden hjälpa mig som student?

Handledningen i Språkverkstaden är ett inlärningstillfälle. Vi ger hjälp till självhjälp. Vi läser i samråd valda textavsnitt tillsammans eller diskuterar din muntliga presentation. Med hjälp av de råd du får under handledningen ska du sedan själv kunna jobba vidare.

Korrekturläser Språkverkstaden studenters texter?

Nej, vi korrekturläser aldrig texter.

Kan jag boka tid utan att ha en skriven text?

Ja. Det går bra att komma till Språkverkstaden alldeles i början av en skrivuppgift. Det finns då möjlighet att diskutera skrivprocessen eller skrivuppgiftens utförande.

Examinerar Språkverkstaden?

Nej. Ett besök hos oss är ingen garanti för att bli godkänd. Det är din institutions uppgift att examinera dig. Vår roll är att fungera stödjande när det gäller din muntliga eller skriftliga utveckling.

Vad händer om jag behöver mycket stöd?

Vår målsättning är att hjälpa dig. Om vår handledning inte räcker till hänvisar vi dig vidare. Vi kan t.ex. tipsa om kurser som du kan gå eller resurser du kan utnyttja.

Kan jag få hjälp med mitt ansökningsbrev?

Nej, vi ger endast råd om uppgifter inom utbildningen. Kontakta gärna UU Karriär om du vill ha hjälp med ansökningshandlingar. Doktorander kan få hjälp av universitetets forskningskoordinatorer.

Kostar det något att anlita Språkverkstaden?

Nej, det är gratis att besöka Språkverkstaden för handledning och att anlita Språkverkstaden för föreläsning.

Jag är student vid ett annat lärosäte – kan jag besöka Språkverkstaden vid Uppsala universitet?

Nej, men de flesta lärosäten har egna språkverkstäder eller motsvarande.

Kan jag få distanshandledning?

Ja. Vi använder Zoom både för bokad handledning och för vår drop in-handledning.   

Vad händer om jag måste avboka?

Det är viktigt att du meddelar om du inte kan komma. För att vi ska kunna erbjuda tiden till en annan student behöver du meddela oss minst två dagar i förväg.

Studenter som upprepade gånger avbokar sent utan giltig anledning eller inte meddelar oss kommer inte att erbjudas ytterligare tider i Språkverkstaden.

Senast uppdaterad: 2023-01-04