Hur går handledningen till?

När du bokar tid för handledning i Språkverkstaden vill vi veta vad du önskar hjälp med, vilken typ av uppgift du arbetar med och vilket ämne du läser. När bokningen är klar får du ett informationsmeddelande som också innehåller e-postadress till den handledare som du ska träffa.

Inför handledningen

Det är viktigt att du kontaktar din handledare på Språkverkstaden i god tid, så att handledaren kan planera mötet på bästa sätt.

Förbered ditt besök hos Språkverkstaden genom att:

  • försöka formulera det du vill ha hjälp med
  • läsa uppgiftsinstruktionerna och gärna mejla dem i förväg eller ta med vid besöket
  • mejla eventuell text senast ett dygn före ditt bokade besök.

Handledningen

Tanken är att handledningen ska fungera som ett inlärningstillfälle och hjälp till självhjälp. Din handledare på Språkverkstaden lyfter fram det som handledaren bedömer att du bör jobba vidare med. Språkhandledaren kommenterar inte det ämnesmässiga, utan fokuserar på struktur, språk och stil.

Handledning i akademiskt skrivande

Vår handledning i akademiskt skrivande kan röra exempelvis textens struktur, syftesformulering, genre och stil, sambandssignaler, ordval, språkriktighet och meningsbyggnad. Däremot är vi inte ämneshandledare och därför kan vi inte ge ämnesrelaterad återkoppling på din text.

När du träffar din handledare på Språkverkstaden har handledaren valt ut och läst ett eller flera avsnitt i din text för diskussion. Du är också välkommen att meddela egna önskemål om vilka textavsnitt och språkfrågor du helst vill arbeta med under handledningen. Kom ihåg att handledningen är ett inlärningstillfälle – därför språkgranskar vi inte hela texter och utför inte korrekturläsning. Handledningens syfte är hjälp till självhjälp, så att handledningen i förlängningen är till nytta för ditt skrivande både under utbildningen och i det kommande arbetslivet.

Om du skriver i par eller grupp är det viktigt att alla deltar i handledningen.

Litteratur och webbtjänster för dig som skriver

Bra att veta

Hjälp till självhjälp

Handledningen i Språkverkstaden är ett inlärningstillfälle. Med hjälp av de råd du får under handledningen ska du sedan själv kunna jobba vidare med din text eller muntliga presentation.

Ännu ingen skriven text eller muntlig presentation?

Det går också bra att komma till Språkverkstaden alldeles i början av en kursuppgift. Kanske behöver du bara hjälp att komma i gång med uppgiften eller vill diskutera dispositionen?

Ibland hänvisar vi dig vidare

Ett besök i Språkverkstaden kan också leda till att vi hänvisar dig vidare. Vi kan t.ex. tipsa om kurser som du kan gå eller lämplig litteratur som du kan läsa på egen hand.

Språkverkstaden examinerar inte

Vi ”godkänner” eller examinerar aldrig några kursuppgifter. Det gör din lärare på kursen. Språkverkstadens roll är i stället att fungera stödjande när det gäller din muntliga eller skriftliga utveckling. 

Vi hjälper dig med
  • att komma i gång
  • att hitta rätt stilnivå
  • struktur och disposition
  • språkriktighet och tydlighet
Senast uppdaterad: 2023-01-04