Hur går handledningen till?

När du bokar tid för handledning i Språkverkstaden vill vi veta vad du önskar hjälp med, vilken typ av uppgift du arbetar med och vilket ämne du läser.

För att kunna förbereda handledningen på bästa sätt är det viktigt att vi får veta vad du behöver hjälp med i god tid. Om du till exempel vill ha hjälp med en skrivuppgift behöver vi ha din text i god tid före besöket. Det är då även bra om vi får tillgång till instruktionerna för skrivuppgiften. Inför besöket hos Språkverkstaden – tänk på följande:

  • Försök formulera det du vill ha hjälp med
  • Läs uppgiftsinstruktionerna (mejla dem gärna i förväg eller ta med vid besöket).
  • Mejla eventuell text senast ett dygn före besöket


Vi språkgranskar inte hela texter och utför inte korrekturläsning. Tanken är att handledningen ska fungera som hjälp till självhjälp. Vi väljer ut ett eller flera avsnitt i din text som sedan diskuteras vid besöket. Du kan också komma med egna önskemål om val av avsnitt. Vi kommenterar inte det ämnesmässiga, utan fokuserar på struktur, språk och skrivprocess.

Litteratur och webbtjänster för dig som skriver

Bra att veta

Hjälp till självhjälp

Handledningen i Språkverkstaden är ett inlärningstillfälle. Vi läser valda avsnitt tillsammans och med hjälp av de råd du får under handledningen ska du sedan själv kunna jobba vidare med texten.

Ännu ingen skriven text?

Det går också bra att komma till Språkverkstaden alldeles i början av en skrivuppgift. Kanske behöver du bara hjälp att komma i gång med skrivuppgiften eller vill diskutera dispositionen?

Ibland hänvisar vi dig vidare

Ett besök i Språkverkstaden kan också leda till att vi hänvisar dig vidare. Vi kan t.ex. tipsa om kurser som du kan gå eller lämplig litteratur som du kan läsa på egen hand.

Språkverkstaden examinerar inte

Vi ”godkänner” eller examinerar aldrig några texter. Det är din institutions uppgift. Språkverkstadens roll är i stället att fungera stödjande när det gäller din muntliga eller skriftliga utveckling. 

Vi hjälper dig med
  • att komma i gång
  • att hitta rätt stilnivå
  • struktur och disposition
  • meningsbyggnad
Senast uppdaterad: 2021-01-20