Kurser i svenska

Vill du gå en kurs för att utveckla ditt språk? Språkverkstaden kan vid efterfrågan anordna kortare kurser i muntlig och skriftlig framställning. Dessutom erbjuder Institutionen för nordiska språk och Engelska institutionen kurser i svenska respektive engelska. Här följer några exempel på kurser du kan söka.

Kurser vid Institutionen för nordiska språk

Vid sidan av specialinriktade kurser erbjuder Språkverkstaden inga regelbundna kurser i svenska. Däremot finns det kurser vid Institutionen för nordiska språk. För mer information kontakta institutionens studievägledare.