Kurser i engelska

Språkverkstaden erbjuder för närvarande två icke poänggivande kurser i engelsk språkfärdighet för internationella studenter (se den engelska versionen av denna sida). Vid efterfrågan kan Språkverkstaden ordna kortare kurser och workshops i akademiskt skrivande eller muntlig framställning på engelska.

Kurser i engelska för svenska studenter

Språkverkstaden anordnar inte regelbundna kurser i engelska för svenska studenter. Engelska institutionen erbjuder ett antal kurser på olika nivåer. Exempel på kortare, praktiskt inriktade kurser är:

Practical English: Oral and Written Production 7,5 hp

Denna kurs fokuserar på praktisk språkfärdighet i tal och skrift, och den innehåller övningar i muntlig framställning, diskussionsteknik, akademiskt skrivande, och att läsa och ge konstruktiv kritik på texter.

Practical English: Grammar 7,5 hp

Denna kurs ger en grundläggande översikt av engelsk grammatik, med många praktiska övningar. Fokus ligger på skillnader mellan svenska och engelska.

English for Specific Purposes

Engelska institutionen erbjuder även några olika fackspråkliga kurser för studenter som studerar t.ex. juridik, naturvetenskapliga ämnen, eller ekonomi. Dessa kurser innehåller både övningar i grammatik och ordkunskap som är relevant för ämnesområdet, samt övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet.

Senast uppdaterad: 2021-03-18