Kurser i svenska

Vill du gå en kurs för att utveckla ditt språk? Språkverkstaden kan vid efterfrågan anordna kortare kurser i muntlig och skriftlig framställning. Dessutom erbjuder Institutionen för nordiska språk och Engelska institutionen kurser i svenska respektive engelska. Här följer några exempel på kurser du kan söka.

Kurser vid Institutionen för nordiska språk

Språkverkstaden erbjuder inga regelbundna kurser i svenska. Däremot finns det kurser vid Institutionen för nordiska språk. För mer information kontakta institutionens studievägledare.
 

Carolinaparken, mellan Carolina Rediviva och campus Engelska parken.

Senast uppdaterad: 2023-01-09