Word för studenter

Som student vid Uppsala universitet får du tillgång till ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Programmet är lätt att använda, men studenter som skriver längre texter – rapporter eller uppsatser – kan behöva använda mer avancerade funktioner. Här finns ett par länkar till webbplatser med information och hjälp för uppsatsskrivande studenter.

Officepaketet för studenter vid Uppsala universitet

Alla studenter vid Uppsala universitet får ett Office 365 Education-konto med tillgång till ett Microsoft Office-paket, kalender och e-post. Officepaketet inkluderar bland annat Word.

Mer information om och länkar till Office 365 Education finns på Uppsala universitets sidor om IT för studenter.

Word för uppsatsskrivande – en videoguide

Linköpings universitetsbibliotek har tagit fram en video om Word för uppsatsskrivande. I videoguiden behandlas ett antal funktioner i Word som är viktiga för dem som skriver rapporter och uppsatser. Videon är 54 minuter lång, men den har en bra innehållsförteckning där du lätt kan välja olika avsnitt. I inställningar går det att välja både undertextning på svenska och automatöversättning till en mängd andra språk.

Word för uppsatsskrivande

Börja sidnumrering på annan sida än den första

Det är vanligt att en uppsats titelsida (försättsblad) inte ska sidnumreras. Språkverkstaden på Karolinska Institutet har sammanställt en steg för steg-guide som beskriver hur man inleder sidnumreringen i en wordfil på en annan sida än den första.

Börja sidnumreringen på (exempelvis) sidan 3

Senast uppdaterad: 2021-09-13