Strategier för läsning – några tips

När du läser texter i akademiska sammanhang behöver du läsa på ett aktivt och reflekterande sätt. Du förväntas engagera dig i det du läser och komma med egna frågor. Här hittar du några tips som kan hjälpa dig att läsa på ett aktivt sätt.

Först och främst – planera pluggandet i tre steg!

Studiestrategier vid dyslexi

Planera din läsing som en trestegsprocess: före, medan och efter

Före: Fundera över vad ditt syfte med att läsa texten är. Vad hoppas du få ut av läsningen. Försök få en överblick genom att läsa innehållsförteckning, rubriker och underrubriker och genom att titta på illustrationer och läsa eventuella bildtexter. Ställ följande frågor till dig själv:

  • Vad tror du att texten kommer att handla om?
  • Vad tänker du att du ska lära dig genom att läsa texten?

Genom att bekanta dig med texten på detta sätt skapar du förutsättningar som gör det lättare att förstå och reflektera över texten. Det gör också att det blir lättare för dig att minnas vad du läst.

Bestäm vilken del av texten du behöver läsa noggrant (djupläsning) och vilka delar du kan läsa mer översiktligt (skumläsning).

Medan: Ställ frågor till dig själv när du läser texten och sök aktivt efter svaren på frågorna medan du läser. Här följer några exempel på frågor du kan ställa dig:
  • Vad är syftet med texten?
  • Vad har texten för huvudbudskap?
  • Vad i texten stödjer huvudbudskapet?
  • Hur liknar denna text andra texter du läst om samma ämne? Hur skiljer den sig?

Anteckna medan du läser och tänk på att omformulera och använda dina egna ord.

Efter: Försök komma ihåg vad texten handlar om. Om det var något du tyckte var svårt i texten kan du läsa just det avsnittet ytterligare en gång. Fanns det några ord och begrepp som framstod som extra viktiga? Vet du vad de betyder? Slå upp orden om du inte vet det. Tänk på texten flera gånger under de följande dagarna och försök minnas innehållet. Fråga dig själv vilket huvudbudskap texten har och försök formulera det med egna ord innan du kontrollerar med dina anteckningar eller läser texten igen.

Senast uppdaterad: 2023-01-09