En resurs för dig som lärare

Språkverkstaden är också en resurs för undervisande personal. Vi kan bland annat hjälpa dig att utforma skrivinstruktioner, granska studenternas texter och ge skrivhandledning för dig som lärare.

See our English page

Scriptor

Scriptor är ett verktyg som har som mål att hjälpa studenter och doktorander på Uppsala universitet att utveckla sitt akademiska skrivande. Sidan är på engelska.

Vad gör en text välskriven? Vad gör en text akademisk? Detta är några frågor som Scriptor vill besvara. Scriptor är en samling av autentiska studenttexter skrivna på engelska av studenter vid Uppsala universitet med en bred variation av texttyper från olika akademiska vetenskapsområden.

Upptäck Scriptor!