Litteratur om muntlig framställning

  • Backlund, Britt, 1997 : Med tanke på talet : om förberett tal - vetenskapen, hantverket och konsten Lund : Studentlitteratur
  • Hellspong, Lennart. 2004. Konsten att tala. Handbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. 2:a uppl.
  • Hellspong, Lennart. 2004. Konsten att tala. Övningsbok i praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur. 2:a uppl.
  • Johannesson, Kurt, 2006 : Tala väl : 10 lektioner i praktisk retorik [Ny utg.] : - Stockholm : Norstedt
  • Kjellin, Olle, 1995: Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin Uppsala: Hallgren & Fallgren
  • Larsson, Lennart, 2005: Skepp ohoj! : övningsmaterial i svenskt uttal. Hellsing, Lennart Uppsala : Hallgren & Fallgren
  • Renberg, Bo, 2004 : Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik [Ny utg.] : - Lund : Studentlitteratur
  • Strömquist, Siv, 2001 : Konsten att tala och skriva. 3. uppl.: Malmö : Gleerup
  • Strömquist, Siv, 1992: Tal och samtal. Lund : Studentlitteratur, 1992