Språkverkstaden

Kostnadsfri rådgivning för alla studenter

Om oss

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter på grundnivå och avancerad nivå, samt för doktorander. Vi erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska och engelska. Samtliga av oss handledare har stor och bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande inom olika ämnesområden. Vi undervisar vid universitetet och är specialiserade inom skilda områden, t.ex. svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik.

Vi erbjuder även stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter när det gäller utvecklandet av studenters kommunikationsträning – till exempel samarbetar vi med farmaceuterna och bidrar då med föreläsningar och annat skrivstöd.

Aktiviteter varje år:

  • Ca 1000 handledningstillfällen per år (en verksamhet som ständigt växer)
  • Samarbete med olika fakulteter och utbildningar
  • Utflyttade språkverkstäder vid BMC-, Ekonomikum- och Ångströmbiblioteken, samt på Blåsenhus 
  • Föreläsningar om t.ex. vetenskapligt skrivande, muntlig framställning och studieteknik för både studenter och lärare