Har du läs- och skrivsvårigheter?

Om du har diagnosen läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan Språkverkstaden ge dig särskild hjälp.

Vi erbjuder dig individuell handledning efter behov i att

  • planera och organisera dina studier
  • tolka dina kursuppgifter
  • skriva texter, hela processen från planering till råd om den färdiga texten
  • utnyttja digitala verktyg som kan underlätta dina studier.

Hur går skrivhandledningen till?

Tanken är att skrivhandledningen ska fungera som hjälp till självhjälp. Handledningen går till på samma sätt som för de studenter som inte har läs- och skrivsvårigheter, men studenter med läs- och skrivsvårigheter kan få fler handledningstillfällen. Varje handledningstillfälle varar högst en timme, så var beredd på att bearbetningen kan sträcka sig över en längre tid. Du måste arbeta aktivt med texten mellan handledningstillfällena. Vi korrekturläser inte en färdig uppsats – handledningen måste börja tidigare. Här kan du läsa mer om skrivhandledning på Språkverkstaden.

Vid handledning om att skriva kan vi arbeta med att

  • planera skrivarbetet och göra en tidsplan
  • strukturera och disponera texten
  • se hur texten fungerar ur ett läsarperspektiv
  • ringa in problemområden i texten.

Språkverkstaden korrekturläser inte

Språkverkstaden korrekturläser aldrig. Du förväntas själv arbeta med din text mellan handledningstillfällena.

Hur får du diagnos?

Om du har problem med att läsa och skriva och misstänker att du har dyslexi kan du göra en utredning men det är en service som inte finns inom universitetet. Det är inte heller Språkverkstadens uppdrag att utreda om du har det. Ta kontakt med en vårdcentral för att få remiss till exempelvis en logoped. Logopeder har rätt att ställa medicinska diagnoser på dyslexi. Enligt Patientlagen finns det också möjlighet att vända sig till andra landsting än det egna om kötiden är lång i det egna landstinget.

Annat stöd

Det finns även annat stöd att få. Du kan få kurslitteraturen inläst som talbok, anteckningsstöd vid föreläsningar samt viss anpassning vid examinationer, t.ex. längre tid vid skriftlig tentamen. Mer information finns på universitetets webbsida under rubriken Studera med funktionsnedsättning. Här finns också fem filmer som handlar om att studera med dyslexi.

För att få tillgång till det särskilda pedagogiska stödet krävs att du har ett intyg utfärdat av läkare, logoped eller motsvarande. Du ansöker om stödet via Nais, ett nationellt verktyg för att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. När du har ansökt kan du boka tid med en av universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning. Du kan boka tid direkt eller mejla till: riktatstod@uu.se 

Ta vara på dina möjligheter till stöd!

Studiestrategier

För att studera effektivt på universitetet är det viktigt att du skaffar dig goda strategier och studievanor.

Här får du tipsen

Senast uppdaterad: 2023-01-10