Språkverkstaden

Språkverkstaden erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Här arbetar flera handledare som ger tips och råd. Vi handleder i både svenska och engelska.

Boka en tid

Om Språkverkstaden

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter på grund- och avancerad nivå, samt för doktorander. Vi erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska och engelska. Samtliga av oss handledare har stor och bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande inom olika ämnesområden. Vi undervisar vid universitetet och är specialiserade inom skilda områden, t.ex. svenska som andraspråk, läs- och skrivsvårigheter samt studieteknik.

Vi erbjuder även stöd åt institutioner, fakulteter och andra enheter när det gäller utvecklandet av studenters kommunikationsträning – till exempel samarbetar vi med farmaceuterna och bidrar då med föreläsningar och annat skrivstöd.

Aktiviteter varje år:

  • Ca 900 handledningstillfällen per år (en verksamhet som ständigt växer)
  • Samarbete med olika fakulteter och utbildningar
  • Utflyttade språkverkstäder vid BMC-, Ekonomikum- och Ångströmbiblioteken, samt på Blåsenhus 
  • Föreläsningar om t.ex. vetenskapligt skrivande, muntlig framställning och studieteknik för både studenter och lärare

Vi som arbetar på Språkverkstaden

Kristina Asker, svenska

Johanna McElwee, engelska

sprakverkstaden@kvk.uu.se

Linnéa Anglemark, Lillemor Aronsson, Marco Bianchi, Erik Falk, Mikael Kalm, Ingrid Lennartson-Hokkanen, Ulla Melander Marttala, Kristina Ohlsson, Sofia Thorén

Hitta till Språkverkstaden

Språkverkstaden finns i Engelska parken, hus 16, rum 16-0015 i Engelska parken. Humanistiskt centrum, Thunbergsvägen 3, närmaste entré är 3L eller 3N. Vi har öppet under terminstid.

Vi erbjuder också handledning vid BMC-, Ekonomikum- och Ångströmbiblioteken samt på Blåsenhus.

Språkverkstaden på Campus Gotland

Språkverkstaden på Campus Gotland har en egen webbplats.