Vi hjälper dig med språket

Språkverkstaden har sommarstängt och öppnar igen 19 augusti.

Språkverkstaden erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning för studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Här arbetar flera handledare som ger tips och råd. Vi handleder på svenska och engelska.

Boka en tid

Några användbara webbsidor

  • Frasbank (Karolinska institutets förklaringar av viktiga termer)
  • Klarspråk (Språkrådets information om klarspråk)
  • Ordböcker, NE (NE:s ordbokssamling; tillgänglig för dig som är inloggad på universitetets nätverk)
  • Referensguiden (Uppsala universitetsbiblioteks information om referenssystem och referenshantering)
  • Skrivguiden (bl.a. om skrivprocessen, referenshantering och plagiat)
  • Språkrådgivning (kontakta Språkrådet med din språkfråga)
  • TT-språket (TT:s samling av skrivregler, ord och begrepp)