Vi har för tillfället problem med vår e-post. Det kan alltså dröja innan du får svar när du mejlar Språkverkstaden. Om du vill avboka en tid, mejla direkt till din handledare.

Vi hjälper dig med språket

Språkverkstaden erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Här arbetar flera handledare som ger tips och råd. Vi handleder i både svenska och engelska.

Boka en tid

Några användbara webbsidor

  • Frasbank (Karolinska institutets förklaringar av viktiga termer)
  • Klarspråk (Språkrådets information om klarspråk)
  • Ordböcker, NE (NE:s ordbokssamling; tillgänglig för dig som är inloggad på universitetets nätverk)
  • Referensguiden (Uppsala universitetsbiblioteks information om referenssystem och referenshantering)
  • Skrivguiden (bl.a. om skrivprocessen, referenshantering och plagiat)
  • Språkrådgivning (kontakta Språkrådet med din språkfråga)
  • TT-språket (TT:s samling av skrivregler, ord och begrepp)