Vår verksamhet

Språkverkstaden erbjuder vägledning i skriftlig och muntlig framställning för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Vi handleder i både svenska och engelska.

Boka en tid

Tips på användbara webbsidor

  • Frasbank (Karolinska institutets förklaringar av viktiga termer och bank av användbara fraser)
  • Klarspråk (Språkrådets information om klarspråk)
  • Ordböcker, NE (NE:s ordbokssamling; tillgänglig för dig som är inloggad på universitetets nätverk)
  • Referensguiden (Uppsala universitetsbiblioteks information om referenssystem och referenshantering)
  • Skrivguiden (bl.a. om skrivprocessen, referenshantering och plagiat)
  • Språkrådgivning (kontakta Språkrådet med din språkfråga)
  • TT-språket (TT:s samling av skrivregler, ord och begrepp)
  • svenska.se (Svenska akademiens ordböcker - sök i tre ordböcker på en gång)